Zmiany w zasadach prowadzenia KPiR

Od kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych wymogów, dotyczących prowadzenia KPiR. Zmiany dotyczą między innymi:
– wzoru księgi po wprowadzeniu kolumny do ewidencji kosztów prac badawczo-rozwojowych,
– zniesienia obowiązku jej drukowania,
– zasad przechowywania,
– przepisów w zakresie ewidencji spisu z natury w księdze.