Zmiany w prowadzeniu KPIR

Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziesz wiele istotnych informacji!

Przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość w formie ksiąg przychodów i rozchodów czekają zmiany. Otóż w życie weszły przepisy, dotyczące zasad prowadzenia KPiR. To oznacza, że od tej pory nie trzeba będzie drukować księgi przychodów i rozchodów, ani sporządzać spisu z natury na początek roku.

Zmiany w zakresie prowadzenia księgowości w formie KPiR dotyczą także przechowywania księgi. Do tej pory prowadzoną elektronicznie księgę należało przechowywać na magnetycznych nośnikach danych, które zapewniały odpowiednie bezpieczeństwo księgi. Obecnie zapis w przepisach stanowi, że mogą być to informatyczne nośniki danych.

Dużą ulgą dla przedsiębiorców jest brak obowiązku drukowania zapisów z KPiR. Do czasu wprowadzenia zmian wydruk należało sporządzić do 20 dnia następnego miesiąca.

Ułatwieniem jest również zniesienie obowiązku sporządzania spisu z natury na początek roku. Wykonać go będą musiały tylko jednostki, które rok wcześniej nie prowadziły tej formy księgowości. Wszystkie inne będą mogły przepisać wartość spisu z natury, który został sporządzony pod koniec poprzedniego okresu.