Złóż PIT w odpowiednim urzędzie!

Wraz ze styczniem 2016 roku wprowadzona została zmiana w miejscu składania rozliczeń PIT. Chodzi tutaj głównie o przedsiębiorców opłacających VAT. O czym warto pamiętać? Gdzie złożyć PIT?

Wprowadzone zmiany nakładają obowiązek rozliczania VAT-u w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania VAT-owca w przypadku osób fizycznych oraz ze względu na siedzibę firmy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepodsiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych.

Nowe zasady nie obowiązują właściwości placówek fiskusa przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego za 2015 r. – generalnie urzędem skarbowym, w którym powinniśmy złożyć rocznego PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39 jest placówka właściwa ze względu na nasze miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2015 r.

Jeżeli małżonkowie mają inne adresy zamieszkania i podlegają pod dwa inne urzędy skarbowe, mogą wybrać jeden z urzędów i jego adres wpisać we wspólnej rocznej deklaracji podatkowej.

rozliczenie skarbowe