Złóż bilans do 30 czerwca!

Do 30 czerwca bieżącego roku wiele osób ma obowiązek złożenia do RIO skonsolidowanego bilansu za rok ubiegły. Istnieje możliwość przekazania bilansu w formie elektronicznego, ale tylko pod warunkiem, że będzie on zawierał elektroniczny podpis.

Kto ma obowiązek przekazania bilansu?
1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. zakłady budżetowe,
3. państwowe fundusze celowe,
4. państwowe jednostki budżetowe.
Chodzi tutaj o podmioty mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym jest amortyzacja księgowa i podatkowa?

 

rachunkowość Kraków