Ulgi podatkowe na żłobki i przedszkola!

Nowe przepisy dają możliwość zaliczenia wydatków poniesionych przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesionych kosztów utrzymania tych instytucji do kosztów uzyskania przychodu.

Ustawa umożliwia pracodawcom udzielanie ulg pracownikom na opłacenie pobytu dziecka w zakładowym żłobku, czy przedszkolu jak oraz innej instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Nowelizacja ustawy mówi o tym, że pracodawcy będą mogli zaliczyć w koszty kwotę dofinansowania nie większą niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko w żłóbku oraz 200 zł w przedszkolu.

Nowe przepisy mają mieć swoje zastosowanie od stycznia przyszłego roku.

 

ulga podatkowa