ZEZNANIA PODATKOWE OD STRONY FISKUSA!

Warto wiedzieć jak krok po kroku odbywa się cała procedura sprawdzania składanych przez nas zeznań podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Co jest kontrolowane? W jakim celu?

Pierwszym etapem jest kontrola czy wszyscy zobligowani dostarczyli deklaracje skarbowe za ubiegły rok.

Do 2 lutego 2015 roku istniał obowiązek złożenia zeznania PIT-28.
Do 30 kwietnia 2015 roku podatnicy mają obowiązek złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Każdy kto nie złoży zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie powinien liczyć się z konsekwencjami, czyli grzywną nawet do 3 500 zł.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie poprawności złożonych deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym:
* wysłanie do odpowiedniego urzędu skarbowego,
* odpowiednie wyliczenia na zeznaniu,
* obecność wymaganych załączników i dokumentów,
* podpisy.

A co w przypadku wątpliwości?
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości to fiskus ma prawo do jak najszybszego ich wyjaśnienia.
Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny, którego celem jest poinformowanie podatnika o zaistniałych błędach.
W przypadku niestosowania się do poleceń lub nie wyjaśnienia sprawy podatnik otrzyma wezwanie pisemne.

 

zeznanie podatkowe