Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje w sytuacji gdy pracownik narażony jest na powstanie tak zwanej choroby zawodowej, co zmusza go do przekwalifikowania, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych, a także gdy utracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków ze względu na długotrwałą chorobę.

Głównym celem zasiłku wyrównawczego jest jak sama jego nazwa wskazuje wyrównanie wynagrodzenia, które z wyżej wymienionych przyczyn zostało obniżone.

Należy jednak mieć na uwadze, że nie w każdej sytuacji zasiłek taki zostanie nam przyznany. Nie będzie to miało miejsca gdy wypadek spowodowany był rażącym niedbalstwem bądź brakiem przestrzegania podstawowych zasad, gdy poszkodowany działał pod wpływem alkoholu bądź gdy odmówił badania trzeźwości.

Zasiłek wyrównawczy nie jest także przyznawany gdy niezdolność do pracy wynika z powodu sprawowania opieki nad bliską osoba, w trakcie zasiłku macierzyńskiego oraz nieobecności w pracy z powodów osobistych.

Zobacz też: Audyt finansowy