Zasady rachunkowości

Rachunkowość opiera się na zasadach, które muszą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Zaliczamy do nich:

1. Zasadę porównywalności sprawozdań, która polega na tym, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej. Ta sama zasada dotyczy sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Zasadę terminowości i aktualności, która polega na tym, iż należy wykorzystywać najnowsze dostępne informacje.
3. Zasadę wiarygodności, która polega na tym, aby nie ulegać uprzedzeniom oraz nadmiernemu obiektywizmowi w trakcie dokonywania oceny faktów.
4. Zasadę dokumentacji, która polega na tym, iż wszystkie zaistniałe w przedsiębiorstwie zdarzenia muszą zostać odpowiednio udokumentowane.
5. Zasadę kompletności, która polega na tym, że dokumentacja musi być prowadzona chronologicznie, kompletnie oraz bardzo dokładnie.
6. Zasadę jasności, która polega na tym, że prezentowane dane muszą zostać ukazane w sposób przejrzysty oraz zrozumiały.
7. Zasada wyceny majątku w oparciu o tzw. „koszt historyczny”, która polega na rzetelnym ukazaniu sytuacji firmy w ujęciu wartościowym.

Jakie warunki muszą spełniać elektroniczne faktury? 

zasady rachunkowosci