ZAKUP OD OSOBY PRYWATNEJ

Jeżeli transakcja dotyczy dwóch firm, to nie ma żadnego problemu z jej udokumentowaniem. Jeżeli jednak firma kupuje coś o osoby prywatnej, to pojawiają się pewne komplikacje.

Jednym z Twoich obowiązków jest wpisanie tej transakcji do KPiR. Tutaj właśnie pojawia się problem, który polega na tym, że każdy wpis do KPiR musi być udokumentowany. Najczęściej jest to faktura, jednak w przypadku osoby prywatnej nie jest to możliwe.

Rozwiązaniem jest umowa kupna za osobą fizyczną. To ona stanowi podstawę dokumentacji tej transakcji w KPiR.

Co musi zwierać taka umowa?
* określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji,
* datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania transakcji (jeśli są identyczne – wystarczy podanie jednej),
* przedmiot transakcji i jego wartość oraz ilościowe określenie (jeśli jest to możliwe),
* podpisy obu stron transakcji.

Ten zakup nie upoważnia przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT.

PCC – zakup od osoby prywatnej
Transakcja firmy z osobą prywatną może nakładać na przedsiębiorce obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek powstaje wtedy, gdyż wartość transakcji przekracza 1000 zł. Termin to 14 dni od momentu transakcji.