Zakładowy plan kont – to musisz wiedzieć!

Plan kont pozwala na uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa. Jego układ zależy od potrzeb jednostki, czyli krótko mówiąc to jednostka ustala jaką będzie miał od postać.
Plan kont jest częścią składową rachunkowości. Dostarcza on niezbędnych informacji, które pozwalają na jak efektywniejsze zarządzanie jednostką.

Plan kont:

1. Konta syntetyczne → księga główna
2. Konta analityczne pomocnicze – pozwalają na bardziej szczegółowy zapis niż na koncie syntetycznym

W części kont syntetycznych wykaz kont ustala się biorąc pod uwagę takie czynniki jak np.: rodzaj działalności, sposób wyceny, sposób dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, możliwości sporządzania sprawozdań finansowych.

Konta najczęściej prowadzone są w technice trzycyfrowej.

Firma ma możliwość wyboru jednego spośród trzech dotyczącego ujmowania i rozliczania kosztów działalności:
* według rodzajów – zespół numer 4
* według funkcji zespół numer 5
* według funkcji i rodzajów – zespół numer 4 i 5

Plan kont powinien być założony zgodnie z przepisami UoR. Każda zmiana dotycząca księgowania powinna być potwierdzona na piśmie jako aneks do zatwierdzonego planu kont. Nieodłącznym elementem tych zmian są podpisy osób uprawnionych.

Układ planu kont powinien pomóc jednostce w sprawnym sporządzaniu raportów.

porady księgowe dla firm