Za co księgowy ponosi odpowiedzialność?

Praca księgowego, jak każda inna, jest obarczona odpowiedzialnością za popełnione błędy. Prawdą jest, że prowadzenie księgowości to stresujące zadanie. Przedsiębiorcy bardzo często zatrudniają w firmie księgowych lub korzystają z pomocy zewnętrznych firm takich jak biura księgowe lub rachunkowe. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to przed urzędem skarbowym odpowiada właściciel firmy, ale przed przedsiębiorcą – księgowy prowadzący księgowość danej firmy.

Rozważmy kilka przypadków, które rodzą odpowiedzialność księgowego w razie popełnienia błędów.

Po pierwsze: Księgowy jest zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę.

W tym przypadku księgowy musi bardzo się pilnować, by nie popełnić błędów, ponieważ kara za ewentualne pomyłki to trzykrotność wynagrodzenia. Oczywiście szkoda może nie być aż tak duża. Niezależnie od wyrządzonej szkody – kara jest taka sama. Księgowy ma obowiązek przyjąć taką karę.

Oczywiście nic nie dzieje się bez wiedzy księgowego. Podpisuje on odpowiednie oświadczenie, które upoważnia go do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności księgowych. Przedsiębiorca ma tutaj za zadanie kontrolować swojego pracownika.

 

Po drugie: Księgowy zatrudniony w firmie na podstawie umowy zlecenia.

W sytuacji, gdy księgowy prowadzi rachunkowość danego przedsiębiorstwa na podstawie umowy zlecenia, to odpowiedzialność jest większa, gdyż księgowy odpowiada w pełni za popełnione błędy. Ważnym faktem jest to, że przy określaniu stopnia zawinienia przyjmuje się zawsze ten wyższy stopień winy.

Jeżeli księgowość firmy prowadzona jest przez odpowiednie firmy zewnętrzne, to wtedy one ponoszą odpowiedzialność za popełnione błędy.

UWAŻAJ!

Zawsze należy zwrócić uwagę na zapisy w umowie, gdyż mogą one mówić o tym, że biuro rachunkowe nie odpowiada za popełnione błędy. W takiej sytuacji przedsiębiorca nic nie będzie mógł zrobić, gdy wystąpią ewentualne szkody.

biuro rachunkowe