limit ksiąg rachunkowych

limit ksiąg rachunkowych

Nowelizacja przepisów w tym ustawy o rachunkowości! Ile będzie wynosił limit do prowadzenia Ksiąg rachunkowych?