Wyższy limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Został przekazany do konsultacji publicznych projekt mówiący o zmianie niektórych ustaw, których celem jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców. Niektóre zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości. Głównie chodzi tutaj o podniesienie limitu przychodów do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z 1 200 000 euro (obecnie obowiązujących) do 2 000 000 euro. Zmiany te zaczęłyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Statystyki pokazują, że przedsiębiorcom największą trudność sprawia prowadzenie księgowości. Podwyższenie progu przychodów ułatwi wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwoli na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej.

 

limit ksiąg rachunkowych