Wysokość składki zdrowotnej

Już od bieżącego roku do obowiązków przedsiębiorców należeć będzie także zapłata wyżej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlaczego? Sprawdźmy skąd wziął się wzrost składki i o ile?

Z roku na rok wzrasta wysokość składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Spowodowane jest to wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składki ubezpieczenia zdrowotnego na przestrzeni lat:

Składka w 2014 roku: 270,40 zł
Składka w 2015 roku: 279,41 zł
Składka w 2016 roku: 288,95 zł
Składka w 2017 roku: 297,28 zł

W 2017 roku w porównaniu do 2016 roku składka wzrosła o 8,33 zł. Nie jest to zbyt wysoka kwota jednak jeśli spojrzymy na ten wzrost w ujęciu rocznym to kwota składek wzrasta o 99,96 zł

 

biuro rachunkowe kraków