Wysokość płacy minimalnej w 2016 roku!

Do publicznej wiadomości została przekazana informacja o wysokości płacy minimalnej w 2016 roku. Ile będzie ona wynosiła? Będzie wyższa czy niższa? Sprawdź!

Płaca minimalna od 1 stycznia 2016 roku będzie wynosiła 1850 zł, czyli w porównaniu do roku 2015 zwiększy się o 100 zł – 5,7%.

Zgodnie z prawem wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80%  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2016 roku 1480 zł.

wzrost płacy minimalnej