Wynik finansowy w przedsiębiorstwie

Czym jest wynik finansowy? To rezultat z działalności gospodarczej wyrażony w mierniku pieniężnym. Jego zależność uzależniona jest od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów.

Wynik finansowy może być:
-dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty,
-ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów.

Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku netto.

Zysk netto = zysk brutto – CIT

Wynik finansowy może być ustalony metodą statystyczną lub księgową.