Wynagrodzenie za pracę

Oczywistym faktem jest to, że jeżeli jesteśmy u kogoś zatrudnieni na podstawie umowy to otrzymujemy w zamian za to wynagrodzenie.
Czym zatem ono jest? Wypłata w formie pieniężnej, świadczeń w naturze lub innych ekwiwalentów. Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie? Gdzie? Sprawdź!Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie?

Co do tego, że wypłata powinna być wypłacana co najmniej raz w miesiącu to nie ma wątpliwości. Termin wypłaty wynagrodzenia musi być stały i ustalony.
Pracodawca najczęściej wypłaca wynagrodzenie z dołu zaraz po ustaleniu pełnej wysokości, najpóźniej do 10 dni miesiąca następującego po przepracowanym miesiącu.

Gdzie pracownik otrzymuje pensje?

Wypłata wynagrodzenia może odbyć się w wyodrębnionym pomieszczeniu lub w miejscu wskazanym w umowie. Jeśli miejsce wypłaty wynagrodzenia nie jest określone w umowie, to ustalane jest zgodnie z przepisami – najczęściej jest to miejsce świadczenia pracy.
Obecnie wynagrodzenie przekazywane jest do rąk własnych pracownika, jeśli pracownik wyrazi zgodę to może otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy. 

W jakiej walucie?

Zobowiązanie pieniężne, które powstało na terenie Polski powinno być wyrażone w walucie polskiej.
Wyjątki:
W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę poza terenem Polski.
Jeśli pracownik przebywa na delegacji, waluta wynagrodzenia powinna zostać odgórnie ustalona między pracodawcą a pracownikiem.

 

Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości do wypłacania wynagrodzenia powinien zajrzeć do Kodeksu Pracy oraz regulaminu firmy.

wynagrodzenie