Wątpliwości podatkowe korzystniejsze dla podatników!

Od stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ordynacji podatkowej mówiąca o tym, że w przypadku wątpliwości podatkowych będą one rozstrzygane na korzyść podatnika.

„Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.”

Wraz z nowelizacją wejdą w życie zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jakie zmiany?

– zniesienie obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów księgowych w przypadku nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 (lub 60) dni od daty upływu terminu płatności;
– rozszerzono katalog miejsc, których może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa;

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Sprawozdania finansowe!

 

prawo podatkowe