Uproszczenia VAT

Każdy posiadający status podatnika VAT ma obowiązek prowadzenia rozliczeń. Często sprawiają one trudności podatnikom. Z tego powodu Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowanej formy opodatkowania – ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu.

Możliwe, że zostanie także podniesiony próg podlegania podatkowi VAT do 200 000 zł. W ramach podwyższonego limitu podatnicy także płaciliby VAT w uproszczonej formie.

Wprowadzenie powyższych zmian musi być zaakceptowane przez Komisję Europejską. Umożliwiłoby to skoncentrowanie działań administracji podatkowej na monitoringu podatników o większych obrotach, czyli tam gdzie powstaje zasadnicza część luki VAT.

uproszczenia VAT