UMOWY CYWILNOPRAWNE

Są to inne umowy niż umowy o prace formami powierzenia pracy, które są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego.
Umowy cywilnoprawne stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie chce zatrudniać pracownika na podstawie umowy o prace, ale chce, aby pracownik wykonywał określone czynności i realizacje.

CECHY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

1.większa swoboda pracodawcy dotycząca podejmowania działań
2. w przypadku tego rodzaju umów, wykonanie pracy można zlecić komuś innemu
3. można określić miejsce i czas wykonywania pracy, jednak nie jest to tak ważne jak wykonanie pracy
4. nie ma obowiązku opłacania wszystkich składek ubezpieczenia społecznego
5. nie ma obowiązku udzielenia urlopu pracownikowi

Najpopularniejszymi umowami cywilnoprawnymi są:

  • umowy zlecenia;
  • umowy o dzieło.