Umowa na piśmie przed podjęciem pracy!

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy obliguje do zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Do nowych przepisów będziemy musieli się dostosować od 1 września 2016 roku.

Obecne przepisy mówią o tym, że pracodawca ma obowiązek potwierdzenia umowy o pracę najpóźniej w dniu jej podjęcia. Taka możliwość skłaniała jednak pracodawców do licznych nadużyć prawa. Mowa tutaj o sytuacjach podczas kontroli Inspekcji pracy – jeżeli osoba nie miała umowy, to pracodawcy tłumaczyli się tym, że jest to jej pierwszy dzień pracy.

Nowelizacja przepisów mówi o tym, że pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie przed dniem podjęcia pracy.

Niestosujący się do przepisów pracodawcy będą podlegać karze grzywny.

porady rachunkowe