Ubezpieczenie w biurze rachunkowym – czy konieczne?

Nowe przepisy deregulacyjne wprowadzają zmiany, których celem jest ułatwienie wykonywania zawodu przez poszczególne osoby. Ostatnimi czasy spore zamieszanie zrodziło się wokół prowadzenia usług biura rachunkowego. Co nowe przepisy zmieniły w prowadzeniu biura rachunkowego?

Nowe przepisy likwidują obowiązek wykupywania ubezpieczenia, którym dotychczas było prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązywać będzie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Czy nowe przepisy zwalniają każdego z ubezpieczenia?
NIE! Ubezpieczeniu podlegać będą nadal doradcy podatkowi, którzy zobligowani będą do wykupienia polisy OC na poszczególne czynności.

Ogromnym ułatwieniem na rynku pracy jest fakt, że deregulacyjne przepisy nie zmuszają do posiadania odpowiednich uprawnień ani certyfikatu księgowego w wykonywaniu zawodu:
* doradcy podatkowego,
* radcy prawnego,
* adwokata,
* biegłego rewidenta.

Przeczytaj także o:
Biuro rachunkowe bez certyfikatu – tak, to możliwe!

rachunkowość