Wysokość składek ZUS przedsiębiorcy zależy od dwóch czynników: przeciętnego oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki ZUS w 2016 roku podobnie jak w roku ubiegłym, zwiększą się ze względu na wzrost płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia.  Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy – ubezpieczenie społeczne  Podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS jest 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym […]

Więcej