Zasiłek wyrównawczy przysługuje w sytuacji gdy pracownik narażony jest na powstanie tak zwanej choroby zawodowej, co zmusza go do przekwalifikowania, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych, a także gdy utracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków ze względu na długotrwałą chorobę. Głównym celem zasiłku wyrównawczego jest jak sama jego nazwa wskazuje wyrównanie wynagrodzenia, które […]

Więcej