Podatnicy będą mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT, jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła limitu, czyli 150 000 zł. Taka szansa będzie istnieć do 2018 roku. Kto skorzysta na tych zmianach? 

Więcej

2016 rok będzie niósł ze sobą wiele korzyści z zakresu księgowości i prawa. Wraz ze styczniem tego roku na terenie naszego kraju będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna. Będą z niej mogły skorzystać najubożsi, młodzi oraz seniorzy, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Więcej

Nowe przepisy dają możliwość zaliczenia wydatków poniesionych przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesionych kosztów utrzymania tych instytucji do kosztów uzyskania przychodu.

Więcej

 Krajowy Sąd Rejestrowy kontroluje składanie dokumentów w odpowiednich terminach. W razie zaniedbania i nie złożenia sprawozdań czy innych dokumentów we właściwym czasie kierownik sekretariatu ma obowiązek zawiadomić o tym sędziego. O czym warto wiedzieć? Sprawdź!

Więcej

Od 1 lipca będziemy musieli stosować się do nowych przepisów związanych z interpretacją podatkową. Jakimi?

Więcej