2016 rok będzie niósł ze sobą wiele korzyści z zakresu księgowości i prawa. Wraz ze styczniem tego roku na terenie naszego kraju będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna. Będą z niej mogły skorzystać najubożsi, młodzi oraz seniorzy, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Więcej

 Krajowy Sąd Rejestrowy kontroluje składanie dokumentów w odpowiednich terminach. W razie zaniedbania i nie złożenia sprawozdań czy innych dokumentów we właściwym czasie kierownik sekretariatu ma obowiązek zawiadomić o tym sędziego. O czym warto wiedzieć? Sprawdź!

Więcej