Więcej informacji o księgowości firmy znajdziesz TUTAJ Urlop wypoczynkowy to świadczenie pracownicze, którego nie można się zrzec. Jeżeli nie zostanie on w pełni wykorzystany wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Aby wyliczyć jego wysokość stosuje się współczynnik ekwiwalentu, który ustalany jest oddzielnie w każdym roku kalendarzowym. Określa go przeciętna miesięczna liczba dni, która przypada […]

Więcej