RACHUNKOWOŚĆ Głównym zadaniem rachunkowości jest pomiar i ewidencja majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych. Przebieg rachunkowości bardzo dokładnie określa prawo i wszelkie działania w zakresie rachunkowości muszą się do niego dostosować. Dobrze prowadzona rachunkowość daje rzetelny i prawdziwy obraz majątku i finansów prowadzonej działalności. Dlatego właśnie ważne jest, aby zajmowały się nią profesjonaliści. […]

Więcej