Czym jest rok obrotowy? To nic innego jak rok kalendarzowy lub inny okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Pojęcie to stosowane jest w obszarze podatków. Rok obrotowy określany jest przez umowę lub statut w danej firmie.

Więcej