Wskaźniki rentowności sprzedaży informują nas w jakiej sytuacji jest dane przedsiębiorstwo. Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo wie, że ważne jest inwestowanie pieniędzy w celu osiągnięcia większych lub mniejszych efektów. Im większe nakłady, tym większy efekt. To ja działa przedsiębiorstwo zależy od stosunku efektów otrzymanych z jego działalności do nakładów zainwestowanych w działalność.

Więcej