Oczywistym faktem jest to, że jeżeli jesteśmy u kogoś zatrudnieni na podstawie umowy to otrzymujemy w zamian za to wynagrodzenie. Czym zatem ono jest? Wypłata w formie pieniężnej, świadczeń w naturze lub innych ekwiwalentów. Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie? Gdzie? Sprawdź!

Więcej

Jednym z obowiązkowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego jest bilans. Stanowi on zestawienie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, jakie znajdują się w danej jednostce gospodarczej. Jako tak ważny dokument, obowiązują go bardzo szczegółowe reguły dotyczące miedzy innymi wyceny, podziału składników i ich kwalifikacji, układu czy momentu sporządzania. Można je znaleźć oczywiście w ustawie […]

Więcej

Wszystko na temat faktur znajdziesz TUTAJ. Coraz częściej właściciele firm decydują się na wprowadzenie elektronicznych faktur. Nic dziwnego, skoro można na tym bardzo wiele zaoszczędzić. Ten rodzaj faktury musi jednak spełniać kilka bardzo istotnych warunków, aby była zgodna z prawem: – zawiera istotne dane potrzebne w umowie, – jest autentyczna, czyli nie ma wątpliwości co […]

Więcej

Od przyszłego roku mają wejść nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Ma ona wynosić 12 zł brutto. Celem zmian jest przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, które wiążą się z nadużyciem umów cywilnoprawnych. Osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie otrzymają pewnego rodzaju ochronę. Minimalna stawka godzinowa miałaby dotyczyć umów zlecenia oraz umów o świadczenie […]

Więcej

Pracodawcy zobligowani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają obowiązek zapłaty pierwszej raty, która musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Pojęcie działalności socjalnej zostało wyjaśnione w art. […]

Więcej