Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak: 1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik. 2. Określenie rodzaju umowy: – umowa na czas nieokreślony, – umowa na czas określony, – […]

Więcej

Od przyszłego roku będą obowiązywać tylko zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Celem tych zmian jest usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorcom oraz ułatwienie życia pracownikom. Do tych zmian będą musieli się przygotować wszyscy płatnicy. Zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w niektórych aplikacjach gabinetowych. Wystawienie zwolnienia lekarskich Na swoim […]

Więcej

Od kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych wymogów, dotyczących prowadzenia KPiR. Zmiany dotyczą między innymi: – wzoru księgi po wprowadzeniu kolumny do ewidencji kosztów prac badawczo-rozwojowych, – zniesienia obowiązku jej drukowania, – zasad przechowywania, – przepisów w zakresie ewidencji spisu z natury w księdze.

Więcej

Dowiedz się więcej na temat doradztwa, które oferuje nasza firma! KUP jest oznaczeniem kosztów uzyskania przychodów. Nie każdy koszt może jednak zostać zakwalifikowany do tej grupy, a co z tym się wiąże, nie może być odliczony od podatku. Stąd też warto dokładnie poznać przepisy regulujące tę kwestię. Najlepiej jednak będzie poznać koszty, nie kwalifikujące się […]

Więcej

Księgi rachunkowe zapisywane mogą być w różny sposób. Wyróżniamy zarówno techniki ręczne, jak i rachunkowość komputerową. W tym wpisie zajmiemy się jednak jedną z ręcznych technik, a mianowicie formą przebitkową. Do podstawowych zalet formy przebitkowej można zaliczyć: – duże możliwości podziału pracy, – możliwość stosowania nieograniczonej liczny kont, – zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu, ponieważ nie […]

Więcej