Rachunkowość opiera się na zasadach, które muszą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Zaliczamy do nich: 1. Zasadę porównywalności sprawozdań, która polega na tym, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej. Ta sama zasada dotyczy sporządzania sprawozdań finansowych. 2. Zasadę terminowości i aktualności, która polega na tym, iż należy wykorzystywać najnowsze […]

Więcej

Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy obliguje do zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Do nowych przepisów będziemy musieli się dostosować od 1 września 2016 roku. Obecne przepisy mówią o tym, że pracodawca ma obowiązek potwierdzenia umowy o pracę najpóźniej w dniu jej podjęcia. Taka możliwość skłaniała jednak pracodawców do […]

Więcej

W planach Ministra Finansów jest wprowadzenie jednolitego podatku, który zlikwiduje PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Minister zapewnił jednak, że nie zostaną zlikwidowane ulgi podatkowe. Nowe zmiany mają wejść w życie od 2018 roku. Oczekiwania są takie, że zmiany nie mają mieć żadnych negatywnych skutków dla budżetu. Znikną dodatkowe wpływy, nie będzie odrębnej składki […]

Więcej

Od stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Ordynacji podatkowej mówiąca o tym, że w przypadku wątpliwości podatkowych będą one rozstrzygane na korzyść podatnika. „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.” Wraz z nowelizacją wejdą w życie zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o […]

Więcej