PIP, czyli polski organ sprawujący kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zadaniem inspektorów jest również wyjaśnianie przyczyn wypadków w pracy. Jeżeli pracodawca nie poinformuje o zaistniałym wypadku w pracy to musi liczyć się z nałożoną przez PIP karą. […]

Więcej