Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak: 1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik. 2. Określenie rodzaju umowy: – umowa na czas nieokreślony, – umowa na czas określony, – […]

Więcej