Od kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych wymogów, dotyczących prowadzenia KPiR. Zmiany dotyczą między innymi: – wzoru księgi po wprowadzeniu kolumny do ewidencji kosztów prac badawczo-rozwojowych, – zniesienia obowiązku jej drukowania, – zasad przechowywania, – przepisów w zakresie ewidencji spisu z natury w księdze.

Więcej