Podatnicy będący osobami fizycznymi do końca 2018 roku podczas przesyłania ksiąg podatkowych zamiast podpisu elektronicznego bądź podpisu e-PUAP mogą wykorzystywać zestaw danych uwierzytelniających opartych na danych wykazanych w złożonych zeznaniach podatkowych. Obowiązek elektronicznego udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych na żądanie tych służb wynika z ordynacji podatkowej. Do końca czerwca bieżącego roku mikro, mali i średni […]

Więcej