Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Daje on możliwość zakupu aktywów bieżących firmy → towarów i surowców. Kredyt obrotowy zalicza się do kredytów krótkoterminowych → do 3 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca zaciąga ten kredyt np. na zapasy sezonowe → powyżej 1 roku

Więcej