Kapitały obce są oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na pewien określony czas. Po upłynięciu tego czasu pieniądze muszą zostać zwrócone. Ten rodzaj kapitału obarczony jest kosztem, czyli odsetkami. Dawcy kapitału mogą wpływać na decyzje dotyczące rozgospodarowania kapitału, jednak nie mogą jednak podejmować decyzji dotyczących kwestii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do momentu zwrotu są zobowiązaniami. W sytuacji upadłości lub […]

Więcej