W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykać się można z fakturami elektronicznymi. Aby faktura w formie elektronicznej była zgodna z przepisami musi nie tylko zawierać wymagane dane, jak nazwa kontrahenta, ale także spełniać poniższe kryteria: Autentyczność pochodzenia, którą rozumie się jako brak wątpliwości co do autentyczności pochodzenia dokumentu oraz jego wystawcy. Integralność treści czyli zapewnienie dokumentowi […]

Więcej