Jeżeli w firmie dokonywane są różne transakcje czy to zakupu czy sprzedaży to przedsiębiorca wie, że faktury są nieodzownym elementem w prowadzeniu działalności. Wymieniam 3 rodzaje faktur, które przedsiębiorca powinien znać niezależnie od tego czy sam zajmuje się księgowością, czy korzysta z biura rachunkowego.

Więcej