Czym jest wynik finansowy? To rezultat z działalności gospodarczej wyrażony w mierniku pieniężnym. Jego zależność uzależniona jest od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów. Wynik finansowy może być: -dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty, -ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów. Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku […]

Więcej

Jak już pisałam wcześniej, księgowy to dobry zawód. Bardzo przyszłościowy, który otwiera wiele możliwości i stwarza nowe perspektywy. Z pewnością daje nam stabilizację finansową, o co tak ciężko dzisiaj. Wielu młodych ludzi stara się myśleć o tym kierunku na drodze kształcenia zawodowego. Przyjrzyjmy się jednak wadom tego zawodu, by być pewnym czy to aby na […]

Więcej

Praca księgowego, jak każda inna, jest obarczona odpowiedzialnością za popełnione błędy. Prawdą jest, że prowadzenie księgowości to stresujące zadanie. Przedsiębiorcy bardzo często zatrudniają w firmie księgowych lub korzystają z pomocy zewnętrznych firm takich jak biura księgowe lub rachunkowe. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to przed urzędem skarbowym odpowiada właściciel firmy, ale przed przedsiębiorcą – księgowy […]

Więcej

Rodzaj umowy cywilnoprawnej polegającej na tym, że przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania określonego w umowie dzieła, za co otrzymuje wynagrodzenie. Ważne jest to, aby w umowie konkretnie określone było o jakie dzieło chodzi. Tego typu umowy określane są mianem rezultatu, ponieważ celem tej umowy jest osiągnięcie opisanego rezultatu, który może mieć charakter materialny lub niematerialny. […]

Więcej