Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak: 1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik. 2. Określenie rodzaju umowy: – umowa na czas nieokreślony, – umowa na czas określony, – […]

Więcej

Czym jest wynik finansowy? To rezultat z działalności gospodarczej wyrażony w mierniku pieniężnym. Jego zależność uzależniona jest od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów. Wynik finansowy może być: -dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty, -ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów. Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku […]

Więcej

Jak już pisałam wcześniej, księgowy to dobry zawód. Bardzo przyszłościowy, który otwiera wiele możliwości i stwarza nowe perspektywy. Z pewnością daje nam stabilizację finansową, o co tak ciężko dzisiaj. Wielu młodych ludzi stara się myśleć o tym kierunku na drodze kształcenia zawodowego. Przyjrzyjmy się jednak wadom tego zawodu, by być pewnym czy to aby na […]

Więcej

Praca księgowego, jak każda inna, jest obarczona odpowiedzialnością za popełnione błędy. Prawdą jest, że prowadzenie księgowości to stresujące zadanie. Przedsiębiorcy bardzo często zatrudniają w firmie księgowych lub korzystają z pomocy zewnętrznych firm takich jak biura księgowe lub rachunkowe. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to przed urzędem skarbowym odpowiada właściciel firmy, ale przed przedsiębiorcą – księgowy […]

Więcej