Controlling to narzędzie wykorzystywane w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych. Głównym jego celem jest utrzymanie właściwej organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Pomaga on w ocenie realizacji zadań i korygowaniu planów. Do jego zadań należy wskazywanie słabych i mocnych stron organizacji poprzez badanie i ocenę jednostek organizacyjnych i pracowników. Rolą controllingu […]

Więcej