Rozliczania się z podatku VAT obejmują wielu przedsiębiorców. Dla niektórych z nich nie jest to obowiązek, lecz mimo to stają się podatnikami VAT, by móc odliczać podatek należny (od sprzedaży) z całego swojego zobowiązania z tego tytułu. Do rozliczania się z podatku VAT służą różne formularze, w zależności od wybranej metody rozliczania. Przedsiębiorcy rozliczający się […]

Więcej

Czym są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne? Do czego są wykorzystywane? Za środki trwałe uznaje się budynki, budowle, lokale mieszkalne, urządzenia i środki transportu, maszyny oraz inne przedmioty, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Przewidywany okres używania tych środków jest dłuższy niż jeden rok. Środki trwałe używane są między innymi na potrzeby prowadzenia […]

Więcej

Kwestia księgowości nie jest obca żadnemu przedsiębiorcy. Aby dobrze sobie z nią poradzić, warto skorzystać z pomocy księgowej. Zanim jednak zatrudnimy księgowego, powinniśmy się upewnić, czy posiada on niezbędne wykształcenie, doświadczenie oraz cechy charakteru. Jaki powinien być dobry księgowy? Przede wszystkim uczciwy i rzetelny! Są to jedne z najważniejszych cech. Dodatkowo ważne, by był pracowity, […]

Więcej

Prowadząc księgowość w dowolny sposób, należy pamiętać o ważnych terminach księgowych. Dotyczą one między innymi przelewania zaliczek na podatek dochodowy czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Prowadzenie pełnej rachunkowości, które dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców, także wiąże się z pamiętaniem o terminach księgowych. Są one trochę inne i warto się z nimi dobrze zaznajomić. […]

Więcej

Rewizja finansowa ma za zadanie sprawdzanie sprawozdań finansowych pod względem prawidłowości w obszarze zarządzania finansami. Pomaga ona odróżnić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. Do funkcji rewizji finansowej zaliczamy: – kontrolną – weryfikacja prawidłowości, rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego; – informacyjną – wydawanie opinii, raportów oraz informowanie o stanie sprawozdań; […]

Więcej