Rewizja finansowa ma za zadanie sprawdzanie sprawozdań finansowych pod względem prawidłowości w obszarze zarządzania finansami. Pomaga ona odróżnić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego. Do funkcji rewizji finansowej zaliczamy: – kontrolną – weryfikacja prawidłowości, rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego; – informacyjną – wydawanie opinii, raportów oraz informowanie o stanie sprawozdań; […]

Więcej

Została powołana Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której zadaniem będzie wydawanie opinii dotyczących stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Radę powołano na podstawie art.119n Ordynacji podatkowej na czteroletnią kadencję. Z wnioskiem o opinię będzie mógł się zwrócić minister finansów w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Ponadto gdy minister podejmie w danej sprawie decyzję […]

Więcej

Została podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Program gwarancji de minimis jest zgodny z celami „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako narzędzie wsparcia potrzeb rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), mobilizujące kapitał prywatny i ułatwiające dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym. Gwarancja […]

Więcej

Już za kilka dni będzie obowiązywał podatek od sprzedaży detalicznej. Opodatkowana zostanie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Suma ta składa się z pełnych należności ze sprzedaży, zaliczek, rat, zadatków oraz przedpłat. Ta kwota nie zawiera należnego podatku VAT. Jaki cel wprowadzenia podatku? Podatek zostaje wprowadzony, aby była możliwość wyrównania szans […]

Więcej

Został przekazany do konsultacji publicznych projekt mówiący o zmianie niektórych ustaw, których celem jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców. Niektóre zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości. Głównie chodzi tutaj o podniesienie limitu przychodów do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z 1 200 000 euro (obecnie obowiązujących) do 2 000 000 […]

Więcej