Została podpisana przez Prezydenta ustawa mówiąca o tym, że małe firmy oraz organizacje pozarządowe od 2016 roku skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości. Będą one mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe składające się tylko z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Nie będą miały także obowiązku sporządzania […]

Więcej