Badanie sprawozdania finansowego, inaczej zwane audytem finansowym polega na sprawdzeniu informacji na temat sytuacji finansowej oraz określeniu czy dane przedsiębiorstwo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dokumentem określającym cel badania sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości. Za badanie sprawozdania odpowiedzialny jest biegły rewident. Jego zadaniem jest stwierdzenie czy sprawozdanie w całości zostało sporządzone w prawidłowy sposób, […]

Więcej