Badanie sprawozdania finansowego, inaczej zwane audytem finansowym polega na sprawdzeniu informacji na temat sytuacji finansowej oraz określeniu czy dane przedsiębiorstwo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dokumentem określającym cel badania sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości. Za badanie sprawozdania odpowiedzialny jest biegły rewident. Jego zadaniem jest stwierdzenie czy sprawozdanie w całości zostało sporządzone w prawidłowy sposób, […]

Więcej

Audyt finansowy czasem nazywany jest rewizją finansową. Polega on na szczegółowym skontrolowaniu sprawozdania finansowego pod względem rzetelności oraz faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rewizja ta przeprowadzana jest przez biegłego rewidenta. Należy mieć na uwadze, że audyt nie stanowi wyłącznie kolejnej kłopotliwej kontroli przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest badanie sprawozdań finansowych pod względem jasności przedstawionych zdarzeń. Do […]

Więcej