Audyt finansowy czasem nazywany jest rewizją finansową. Polega on na szczegółowym skontrolowaniu sprawozdania finansowego pod względem rzetelności oraz faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rewizja ta przeprowadzana jest przez biegłego rewidenta. Należy mieć na uwadze, że audyt nie stanowi wyłącznie kolejnej kłopotliwej kontroli przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest badanie sprawozdań finansowych pod względem jasności przedstawionych zdarzeń. Do […]

Więcej