Amortyzację, czyli zużycie środków trwałych możemy obliczyć na kilka sposobów. Wybór metody obliczenia amortyzacji nie jest obojętny, więc trzeba zastosować się do obowiązujących reguł, które mówią o tym, dla kogo jest dana metoda. O czym należy pamiętać? 

Więcej