Tabelaryczna forma księgowości

Tabelaryczna forma księgowości to inaczej dziennik tabelaryczny, księga handlowa lub dziennik główny. Ta forma księgowości najczęściej wykorzystywana jest przez małe firmy, w których liczba zachodzących operacji nie jest duża.

Składa się z :
– dziennika ewidencjonującego zdarzenia gospodarcze w sposób chronologiczny;
– księgi głównej, która zawiera systematycznie dokonywane zapisy księgowe;

Jak wygląda działanie tabelarycznej formy księgowości?
Zachodzące zdarzenia gospodarcze w prowadzonej firmie zapisywane są chronologiczne w odpowiednich kolumnach, które zawierają numer zapisu, datę, numer dowodu, treść oraz kwotę operacji gospodarczej.

Suma operacji powinna być zapisana w 3 pozycjach:
– w kolumnie dotyczącej sumy operacji,
– po stronie Wn na koncie syntetycznym,
– po stronie Ma na koncie syntetycznym korespondującym z kontem, na którym jest zapis po stronie Wn.

 

formy księgowości